VisionSystem+

VisionSystems+-järjestelmä koostuu IntelligencePro-keskusyksiköstä ja yhdestä tai useammasta kamerasta sekä yksilöllisesti valittavista objektiiveista. Sopivat valaisinelementit valitaan käsiteltävän kohteen mukaisesti. IntelligencePro-yksikön toimitussisältöön kuuluu Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka sisältää modulaarisen ja käyttäjäystävällisen ohjelmiston. Näppäimistö, hiiri ja näyttöpääte ovat kytkettävissä keskusyksikköön konfiguroinnin helpottamiseksi. VisionSystem+-järjestelmän syöttöjännite on galvaanisesti erotettu ohjainyksikön tuloista ja lähdöistä, jotta järjestelmä toimii varmasti ja turvallisesti kaikissa teollisissa ympäristöissä.

VisionSystems+:n erilaisia toimintoja voidaan halutessa yhdistellä. Järjestelmä pystyy havaitsemaan kohteet vaihtelevista asemista tai kulmista, ja kohdat, joita ei haluta tutkia, voidaan määrittää peitettäväksi kameran toiminta-alueella. Laadun varmistamiseksi järjestelmä näyttää käsitellyt tulostiedot (kuvat ja tekstit), ja niiden visualisointi voidaan toteuttaa kunkin projektin vaatimusten mukaisesti. Lisäksi VisionSystem+ hyödyntää Teach+-toimintoa, joka mahdollistaa nopean ja anturin sijainnista riippumattoman asetusten säädön vaihtuvissa käyttöolosuhteissa, mikä puolestaan vähentää tuotantokatkoksia.

Kompakti CMOS-kamera on saatavana värillisenä ja mustavalkoisena.

Lue lisää VisionSystem+-järjestelmästä täällä!

Käyttökohteita:

  • kohteen seuranta
  • kohteen poikkeavuuksien havainnointi
  • lajittelu
  • vertailu referenssikuvaan
  • viivakoodinluku
  • kohteen mittatarkkuuden tarkastus, mittaus
  • muodon tunnistus
  • raaka-aineen tai materiaalin analysointi
  • mallin tai tyypin tunnistus
  • värivertailu