Hahmon- ja koodintunnistus

Samanlaisten kappaleiden tunnistus on keskeinen toiminto esimerkiksi laadunvarmistuksessa ja erilaisissa, jopa mikroskooppisissa luokittelutehtävissä. Myös viivakoodien luku kuuluu tähän sovellusalueeseen. Teollisuusautomaatiossa konenäköanturit valvovat esimerkiksi päiväyksen, korkin värin tai etiketin tasalaatuisuutta. Pakettien koon hahmottamiseen käytetään ns. mittaavaa valoverhoa. 

Päämieheltämme Wenglorilta on saatavana monenlaisia optisia erikoisantureita hahmon- ja koodintunnistukseen. Ota yhteyttä ja kerro yrityksesi tarpeista.

Liukurenkaita käytetään voiman, signaalien ja datan siirtämiseen yli 360 astetta vapaasti pyörivään mekaaniseen laitteeseen, esimekiksi tuotantolinjoilla, nostureissa ja pelastusajoneuvoissa. Liukurengas voi siirtää datan lisäksi rinnakkain myös nesteitä ja kaasuja.

 

Wenglorin kuvankäsittelytuoteperhe sisältää kokonaisvaltaisen VisionSystem+-kuvankäsittelyjärjestelmän sekä modulaarisen weQube-tuoteperheen, jossa vaihtoeh

Anturi mittaa kappaleen profiilin erittäin tarkasti lähettämällä laserviivan mitattavaan kohteeseen. Mittaamalla peräkkäisiä profiileja voidaan luoda kolmiuloitteinen pilviverho.

Wenglorin 1D/2D- ja viivakoodinlukijat käyttävät sopivan typpistä valonlähdettä kullekin koodille. Valo heijastuu luettavasta koodista lukijan kuvaelementille, joka tunnista koodissa olevat kontrastierot.

Mittaavat valoverhot toimivat lähetin/vastaanotin-periaatteella, jossa valonsäteiden lähetin- ja vastaanotinyksiköt on rakennettu erillisiin koteloihin.

Wenglorin uudet väylämoduulit mahdollistavat ohjainlaitteen suoran yhteyden anturitietoon

Turvavaloverhot ja -kennot on suunniteltu suojaamaan ihmisiä ja koneita vaaroilta ja vahingoilta. Älykkäässä, itse itseään valvovassa turvajärjestelmässä on sisäisiä diagnostiikkatoimintoja, jotka vähentävät konejärjestelmän ei-toivottuja tuotantokatkoksia ja lisäävät käytettävyyttä.